Το λογισμικό κινεί τα πάντα

Ανάπτυξη Λογισμικού

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το έργο σας θα στεφθεί με επιτυχία.

Κάθε εταιρεία έχει συγκεκριμένες ανάγκες που πρέπει να καλύψει για να επιτύχει τη μέγιστη απόδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Η Creative People μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις λογισμικού, είτε αυτές οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μέσω ενοποίησης συστημάτων είτε μέσω προσαρμοσμένης ανάπτυξης λογισμικού. Το κάθε έργο αντιμετωπίζεται σε ξεχωριστή βάση και δίνεται η δέουσα προσοχή.

Eύχρηστα

Ευέλικτα

Σταθερά

Επεκτάσιμα

Αρθρωτά

Αρχές

Η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η παράδοση εφαρμογών και συστημάτων εφαρμογών βασίζεται σε 5 βασικές αρχές.
Όλα τα παραδοτέα που αναπτύσσουμε είναι:

  • εύχρηστα
  • ευέλικτα σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης
  • σταθερά
  • επεκτάσιμα
  • αρθρωτά

Ενοποίηση Συστημάτων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εταιρικές ανάγκες για λογισμικό δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα μόνο προϊόν, οπότε χρησιμοποιούνται πολλά διαφορετικά συστήματα. Η ανταλλαγή ή η επεξεργασία δεδομένων από το ένα σύστημα στο άλλο καταναλώνει πολύ χρόνο και αυτό κοστίζει ακριβά από άποψη χρόνου και κόστους συντήρησης. Είτε πρόκειται για μερική είτε για ολική ενοποίηση συστημάτων, η επεξεργασία ή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων σε ένα μεγάλο σύστημα μπορεί να εξοικονομήσει στις εταιρείες σημαντικούς ανθρώπινους πόρους και να αυξήσει τα επίπεδα παραγωγικότητας.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσαρμοσμένου Λογισμικού

Οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη είναι μοναδικές για εμάς. Δεν υπάρχει μία λύση για όλες τις περιπτώσεις, αφού κάθε επιχειρηματίας λειτουργεί την επιχείρησή του όπως ακριβώς θέλει. Οι εταιρείες πρέπει να νιώθουν άνετα με τα συστήματα που χρησιμοποιούν.
Η σχεδίαση μιας λύσης από την αρχή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καθημερινών λειτουργιών είναι απαραίτητη.
Η κατανόηση και η ανάλυση των αναγκών μιας εταιρείας σε όλα τα επίπεδα μάς δίνει τις απαιτήσεις που χρειάζονται για μια προσαρμοσμένη λύση, η οποία αναπτύσσεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Η Creative People προσφέρει λύσεις με βάση την αποδοτικότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια, σε συνδυασμό με μια ευχάριστη εμπειρία χρήστη, έτσι ώστε να δημιουργείται λογισμικό που να είναι ισχυρό αλλά και εύχρηστο..
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα