Συνδυάζουμε την ευρεία τεχνογνωσία με τη μεγάλη εμπειρία μας για να σας υποστηρίζουμε

Συμβουλευτική IT

Οι υποδομές IT μιας εταιρείας πρέπει να στηρίζουν και όχι να περιορίζουν την επιχειρηματική στρατηγική της.

Στην Creative People, εστιάζουμε πρωτίστως στις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων.

Βοηθάμε τις εταιρείες να διαχειρίζονται με σιγουριά τις αποφάσεις που αφορούν σε τεχνολογικά ζητήματα και διασφαλίζουμε ότι τα επιχειρησιακά μοντέλα τους είναι ευέλικτα και αποτελεσματικά, αφήνοντας κατά μέρους τυχόν πρόσκαιρες τεχνολογικές τάσεις, με σκοπό την παροχή αποτελεσμάτων με μεγάλη διάρκεια.

Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλές και καθοδήγηση στους πελάτες όσον αφορά τη διαμόρφωση και τη συντήρηση επιχειρηματικών, ποιοτικών και νομικών διεργασιών, πάντα σε συμμόρφωση με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και τις εταιρικές διαδικασίες.

Προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες στους εξής τομείς:

  • Διαχείριση έργων IT και ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων
  • Αξιολόγηση κινδύνων και συμμόρφωση πληροφοριακών συστημάτων
  • Διαχείριση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών
  • Υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
  • Έργα υλοποίησης ERP

Επιπλέον, σε ζητήματα νομικής φύσεως, μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε νομικά τμήματα πάνω στα εξής θέματα:

  • Ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων
  • Νομική υποστήριξη IT
  • Πολιτικές προστασίας δεδομένων και συμμόρφωση με ΓΚΠΠΔ