Μη επανδρωμένα σκάφη (UAV) και drone

από την Creative People

Στην Creative People, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε μη επανδρωμένα σκάφη (UAV) και μονάδες drone για επιστημονικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Υπεργολάβοι στο έργο ACRITAS

Στο πλαίσιο του έργου ACRITAS πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης συνόρων. Το σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί εξαιρετικά γρήγορα σε απρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας πολυλειτουργικές δυνατότητες επιτήρησης, χρήσιμες επεξεργασμένες πληροφορίες και καινοτόμες υπηρεσίες στις περιφερειακές και εθνικές αρχές. Αυτή η υψηλής τεχνολογίας, καινοτομική και αρθρωτή λύση ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις περιφερειακές και εθνικές ανάγκες για επιτήρηση των συνόρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η δυνατότητα προσαρμογής στην εκάστοτε απαιτούμενη κλίμακα, η ευκολία στη μεταφορά και τη χρήση και η προσαρμοστικότητα. Το σύστημα εστιάζει στην αυτονομία και την ενσωμάτωση ως λειτουργικό περιφερειακό κέντρο εντολών και ελέγχου (RCC).