Κάνουμε τα πράγματα να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους!

Στην Creative People, συνδέουμε με μοναδικό τρόπο επιμέρους πληροφοριακά συστήματα, για να μπορούν να ανταλλάζουν δεδομένα μεταξύ τους ή για να λειτουργούν ως υποσυστήματα ενός μεγαλύτερου συστήματος. Παρέχουμε λύσεις λογισμικού και IT που υλοποιούν την αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία διάφορων συστημάτων, υπηρεσιών ή/και λογισμικών.
Βελτιώνουμε την παραγωγικότητα και την ποιότητα των διεργασιών. Αν η ανάγκη που έχετε είναι να ενοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημά σας (e-shop) με ένα τρίτο σύστημα ή με άλλα επιμέρους συστήματα, η Creative People μπορεί να αναπτύξει μια πλήρως λειτουργική λύση ενοποίησης που να ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.

Διαδικασία

 • Απαιτήσεις Πελάτη

  Η συγκέντρωση των αναγκών και των απαιτήσεων των τελικών χρηστών είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ενοποίησης συστημάτων. Οι απαιτήσεις του πελάτη προσδιορίζουν τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στα επακόλουθα βήματα διαδικασίας ενοποίησης.

 • Ανάλυση Συστήματος

  Μέσα από την ανάλυση των δυνατοτήτων του συστήματος που πρέπει να ενοποιηθεί, θα προσδιοριστεί η κατάλληλη και πιο αποδοτική μέθοδος για τη λήψη ή την ανταλλαγή δεδομένων από και προς τα συστήματα.

 • Αρχιτεκτονική Σχεδίαση

  Η λύση ενοποίησης μπορεί να αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων ή την ενοποίηση συστημάτων σε ένα μεγαλύτερο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η αρχιτεκτονική σχεδίαση είναι ένα υποχρεωτικό βήμα για την ορθή ανάπτυξη που θα ακολουθήσει.

 • Ανάπτυξη

  Βρίσκεται στον πυρήνα κάθε λύσης ενοποίησης. Η ομάδα ανάπτυξης της Creative People χρησιμοποιεί καινοτομικές τεχνολογίες για τη μεταμόρφωση των απαιτήσεών σας σε ένα πλήρως λειτουργικό τελικό προϊόν.

 • Έλεγχος της Λειτουργίας, της Ασφάλειας και της Ποιότητας

  Πριν από την εγκατάσταση, πραγματοποιείται μια φάση ελέγχου όλου του συστήματος ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια. Τυχόν σφάλματα ή ζητήματα ασφαλείας δεν είναι αποδεκτά σε αυτό το στάδιο. Η ποιότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και δεσμευόμαστε ως προς αυτήν από το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015.

 • Εγκατάσταση

  Εγκατάσταση και παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη για αξιολόγηση και σχόλια για τις τελικές πινελιές.

 • Συντήρηση

  Η φιλοσοφία μας ως προς τη συντήρηση είναι η προνοητική δράση για την αποτροπή τυχόν προβλημάτων ή ασυμβατοτήτων λογισμικού με ενημερώσεις υλικού ή λογισμικού.

Δείτε ορισμένα από τα έργα ενοποίησης συστημάτων που έχουμε πραγματοποιήσει.