Λύσεις Αντιγράφων Ασφαλείας Cloud

Cloud Backup για διακομιστές και σταθμούς εργασίας

Το Cloud Backup έχει σχεδιαστεί για την προστασία διακομιστών, εικονικών διακομιστών και κρίσιμων εφαρμογών από μία κονσόλα που βασίζεται στο cloud.

Η γρήγορη προβολή κατάστασης συστήματος έχει διαμορφωθεί για να δαπανάτε λιγότερο χρόνο στην επιτήρηση και να εστιάζετε περισσότερο στη διαχείριση της επιχείρησής σας. Η τιμολόγηση είναι απλή και προκύπτει βάσει των συσκευών.

Περιλαμβάνεται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για:

  • VMware
  • Hyper-V
  • Exchange
  • MS-SQL
  • SharePoint

 

Παρέχει:

  • Υποστήριξη οπτικής αναπαράστασης
  • Αποκατάσταση από την αρχή
  • Ταχεία αποκατάσταση μετά από καταστροφή

Απλή κονσόλα σε δικτυακό περιβάλλον web

Συχνά οι επιχειρήσεις αποκτούν πολλές διαφορετικές λύσεις με την πάροδο του χρόνου για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο θέμα των αντιγράφων ασφαλείας. Μπορεί να διαθέτουν μία λύση για τους διακομιστές, μία για τους σταθμούς εργασίας και μία για συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων. Το Cloud Backup σάς παρέχει μια κονσόλα με καθαρή σχεδίαση που φιλοξενείται σε πολλαπλούς μισθωτές, σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των αντιγράφων ασφαλείας, να προγραμματίζετε εργασίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και να ανακτάτε δεδομένα – για φυσικούς και εικονικούς διακομιστές, σταθμούς εργασίας, έγγραφα και Office 365 Exchange, OneDrive και SharePoint.

Βελτιστοποίηση για ταχεία μεταφορά δεδομένων

Οι υπηρεσίες cloud μπορούν να προσφέρουν εξαιρετική ευχρηστία: από ελαχιστοποιημένο (έως μηδενικό) κόστος hardware μέχρι μειωμένες ανάγκες συντήρησης. Ωστόσο, οι περισσότεροι πάροχοι λύσεων αντιγράφων ασφαλείας απλώς προσθέτουν ένα δημόσιο cloud σε μια παρωχημένη λύση, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει τρομερά τις διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας που βασίζονται σε cloud. Το Cloud Backup διαμορφώθηκε εξαρχής πάνω στο cloud και σχεδιάστηκε για ταχείες μεταφορές από και προς το παγκόσμιο, ιδιωτικό μας cloud μέσω WAN.

Πολλές επιλογές αποκατάστασης - Μία απλή κονσόλα

Για κάθε κατάσταση συντρέχουν διαφορετικές ανάγκες αποκατάστασης. Για μια επίθεση λυτρισμικού (ransomware) ή μια φυσική καταστροφή απαιτείται διαφορετική μέθοδος αποκατάστασης από αυτήν που απαιτείται για την αποκατάσταση ενός απλού υπολογιστικού φύλλου. Το Cloud Backup προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών αποκατάστασης (όπως πλήρη αποκατάσταση από την αρχή, από φυσικό σε εικονικό περιβάλλον ή από εικονικό σε εικονικό περιβάλλον) για να εξυπηρετήσει διάφορες καταστάσεις αποκατάστασης. Όλες συμπεριλαμβάνονται στη βασική τιμή.