Xenios

Xenios

Το έργο

Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων.

Στόχος του έργου XENIOS είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών σε περιοχές τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι συγχρόνως ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους. Απώτερος στόχος είναι η γενικότερη συμβολή στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και άμβλυνση αυτών των κινδύνων.
Επιπλέον, το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ασφάλεια και να βελτιώσει το τουριστικό προϊόν στους εν λόγω χώρους μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές η οποία θα παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους επισκέπτες.

Συνοπτική παρουσίαση

O τουρισμός αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Συνεπώς, απαιτείται μέγιστη προσοχή και προσπάθεια για την προσφορά υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και χαλαροί κατά την επίσκεψή τους ή την παραμονή τους σε τουριστικές περιοχές. Μια θετική εμπειρία για τους τουρίστες ξεκινά με τα χαρακτηριστικά του χώρου που επισκέπτονται, είτε είναι αρχαιολογικός, πολιτιστικός, περιβαλλοντικά μοναδικός, ψυχαγωγικός κ.λπ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αισθάνονται ότι δίνεται η απαραίτητη προσοχή σε αυτούς και την ευημερία τους. Αυτή η προσοχή περιλαμβάνει την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά του χώρου που τους ενδιαφέρουν, καθώς και το αίσθημα της ασφάλειας.
Το έργο XENIOS συνδυάζει την ενίσχυση της ασφάλειας με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος στους εν λόγω χώρους μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές η οποία παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους επισκέπτες. Ανάλογα με τη φύση των πληροφοριών, οι προβλέψεις έχουν σχεδιαστεί για να διατίθενται σε μορφή έξυπνων χαρτών, ειδοποιήσεων ή σύντομων αναφορών μέσα από μια online εφαρμογή και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών τελικών χρηστών. Το σύστημα XENIOS, το οποίο φιλοξενεί αυτές τις υπηρεσίες, λειτουργεί διαδραστικά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου: από τοπικό (πολιτισμικός/τουριστικός χώρος) σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και γνώσεις με αναφορές και ενημερώσεις κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Για την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών, γίνεται έξυπνη επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών, μετεωρολογικών, επίγειων και εναέριων δεδομένων, έτσι ώστε να σχηματίζονται προβλέψεις σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες. Οι συνεργαζόμενοι ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν διασφαλίζουν τον έγκαιρο σχεδιασμό και την ορθή υλοποίηση των υπηρεσιών και της τελικής πλατφόρμας. Τέλος, διερευνώνται λεπτομερώς όλες οι ευκαιρίες για την εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας μέσω της κατάρτισης ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Στόχοι

Το XENIOS προτείνει λύσεις για:

 • την παροχή ολοκληρωμένων και έγκαιρων πληροφοριών στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των χώρων,

 • την υποστήριξη αυτών των φορέων ως προς την υλοποίηση διάφορων μέσων για την προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και του περιβάλλοντος χώρου από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Η επικοινωνία με τους επισκέπτες διενεργείται μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές που επίσης προσφέρει πλούσιο τουριστικό περιεχόμενο.

Δυνατότητες του έργου

 • 1.

  Online χάρτης πρόβλεψης επικινδυνότητας από φυσικούς κινδύνους για τουριστικούς και πολιτιστικούς χώρους, σε πολλαπλές χωρικές και χρονικές κλίμακες, για εξουσιοδοτημένους φορείς και οργανισμούς (π.χ. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) κ.λπ.).

 • 2.

  Δυνατότητα προσομοίωσης της χωρικής συμπεριφοράς της πυρκαγιάς σε τοπικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας για τον χώρο και τους επισκέπτες του.

 • 3.

  Ανίχνευση πρόδρομων φαινομένων που αυξάνουν περιστασιακά τον κίνδυνο (π.χ. αυξημένος αριθμός επισκεπτών σε θέσεις αυξημένου κινδύνου).

 • 4.

  Εφαρμογή smartphone για τη συνεχή παρακολούθηση του αριθμού και της κατανομής των επισκεπτών στον χώρο, η οποία επίσης τους ενημερώνει για σημεία ενδιαφέροντος, ενώ τους αποστέλλει προειδοποιήσεις και οδηγίες σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου ή ύπαρξης άλλου προβλήματος.

 • 5.

  Κέντρο επικοινωνίας μέσω του οποίου η υπηρεσία διαχείρισης του χώρου μπορεί να λαμβάνει κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τους επισκέπτες, προσδιορίζοντας παράλληλα τη θέση του καλούντος.

Xenios

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Xenios είναι οι εξής:

1. Πρόγνωση φυσικών κινδύνων

Η πρόγνωση φυσικών κινδύνων στο πλαίσιο του Xenios στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση των διαχειριστών του χώρου για την πιθανή εκδήλωση φαινομένων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές και να θέσουν σε κίνδυνο τους επισκέπτες του χώρου και το προσωπικό. Η πρόγνωση επιτυγχάνεται με τα εξής:

 • Αναγνώριση, εκ των προτέρων, των συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές από ένα φυσικό φαινόμενο (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, χιονοστιβάδα, σεισμός κ.λπ.) και την αναγνώριση των ορίων που όταν ξεπεραστούν συνεπάγονται κίνδυνο.
 • Συνεχής πρόβλεψη ή/και παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση του φαινομένου (π.χ. άνεμος, σχετική υγρασία, βροχόπτωση, χιονόπτωση, εκδήλωση μετασεισμών κ.λπ.).
 • Πρόβλεψη, συνήθως με τη χρήση μοντέλων ή εμπειρικών κανόνων, των χαρακτηριστικών της εμφάνισης του φαινομένου (π.χ. ένταση πυρκαγιάς, ποσότητα ροής νερού κ.λπ.).

2. Σύστημα ειδοποίησης για φυσικούς κινδύνους

Κινητοποίηση (συναγερμός), εφόσον προβλέπεται να ξεπεραστούν τα όρια ασφαλείας.

 • Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει στο να ενημερωθούν οι επισκέπτες των χώρων για επερχόμενο κίνδυνο και για τον τρόπο που θα παραμείνουν ασφαλείς. Για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας:
  1. Πρώτο ζητούμενο είναι η αναγνώριση του επερχόμενου κινδύνου, εφόσον αναμένεται να ξεπεραστούν τα όρια.
  2. Το δεύτερο είναι η απόφαση να σημάνει συναγερμός (μέγιστη ετοιμότητα).
  3. Το τρίτο είναι η άμεση ενημέρωση όλων όσων βάσει σχεδιασμού προβλέπεται ότι πρέπει να ενημερωθούν (π.χ. υπεύθυνος διαχείρισης του χώρου, προσωπικό, προϊστάμενη υπηρεσία, Αρχές πολιτικής προστασίας σε αντιπεριφέρεια και περιφέρεια, Πυροσβεστικό Σώμα, Αστυνομία κ.λπ.).
 • Μετά την ενεργοποίηση ακολουθεί:
  1. Συνεχής επιτήρηση της εξέλιξης του πιθανού κινδύνου.
  2. Επείγουσα ειδοποίηση των επισκεπτών με σήμα μέσω της εφαρμογής XENIOS για κινητές συσκευές: η ειδοποίηση μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα σε συνέχεια της ανωτέρω κινητοποίησης ή σε δεύτερο χρόνο, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και την εκτίμηση αυτών.
  3. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τον επερχόμενο κίνδυνο προς όλους, με ταυτόχρονη παροχή σχετικών οδηγιών για το τι πρέπει να πράξει ο κάθε επισκέπτης ώστε να παραμείνει ασφαλής.

3. Διαχείριση χώρου με σύστημα κέντρου επικοινωνίας (call center)

 • Το σύστημα Xenios έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει γενικά τη θέση του επισκέπτη στον χώρο, εφόσον εκείνος το έχει επιτρέψει μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής στην κινητή συσκευή του. Αυτό επιτρέπει στα στελέχη του φορέα λειτουργίας του χώρου να παρακολουθούν τη ροή και τις πυκνώσεις επισκεπτών, χρησιμοποιώντας παράλληλα διάφορα εργαλεία λογισμικού για τη διαχείριση των ζητημάτων ασφαλείας, π.χ. στέλνοντας επιπλέον προσωπικό φύλαξης και βοήθειας εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις.
 • Ταυτόχρονα, το Xenios προσφέρει λειτουργία κέντρου επικοινωνίας (call center) μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία με τους επισκέπτες. Οι επισκέπτες μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού στην οθόνη της εφαρμογής (distress signal) να καλέσουν σε βοήθεια για επείγον προσωπικό τους πρόβλημα (π.χ. ιατρικής φύσης). Σε περίπτωση ανεπαρκούς πρόσβασης στο Internet στην τοποθεσία που είναι ο επισκέπτης, ο τελευταίος μπορεί πάντα να καλέσει στη σταθερή γραμμή του κέντρου διαχείρισης του Xenios και να συνομιλήσει με εκπρόσωπο του.

4. Οδηγός για τα τουριστικά αξιοθέατα του χώρου

Καθώς η κατοχή κινητού τηλεφώνου είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη, η συσκευή αυτή αποτελεί προφανή τρόπο για την εξασφάλιση επικοινωνίας μεταξύ των διαχειριστών του χώρου και των επισκεπτών. Έτσι το σύστημα Xenios προσφέρει μια εφαρμογή κινητών συσκευών για τον σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα ενισχύει την προβολή του χώρου στους επισκέπτες. Αν ο επισκέπτης εγκαταστήσει τη δωρεάν εφαρμογή και επιτρέψει τη χρήση θέσης από αυτήν, τότε το σύστημα XENIOS παρακολουθώντας και εκτιμώντας τη θέση του χρήστη στον χώρο, προσφέρει δωρεάν πληροφοριακό υλικό (ψηφιακή ξενάγηση, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) με πλούσιο τουριστικό περιεχόμενο, το οποίο αφορά στα αξιοθέατα και άλλα χαρακτηριστικά σημεία των διαδρομών που αυτός επισκέπτεται (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.).

Το μνημείο που απεικονίζεται πιο πάνω στο Δίον τελεί υπό την αιγίδα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πιερίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και τα δικαιώματα των εικονιζόμενων μνημείων ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 3028/2002).

Σχετικά επιστημονικά άρθρα

ResearchGate
mdpi

Διαβάστε περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο του έργου Xenios.

Αυτό το ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ελληνικά εθνικά ταμεία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με την ονομασία ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (αρκτικόλεξο έργου: XENIOS, κωδικός έργου: T1EDK- 02219).