Παρέχουμε προσαρμοσμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Η ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού είναι η πιο αγαπημένη μας ενασχόληση. Μας αρέσει να αναλύουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας σε συνδυασμό με διάφορες παραμέτρους, όπως είναι η υποδομή IT, το hardware και ο επιχειρηματικός κλάδος της εκάστοτε εταιρείας.

Αγαπάμε τις προκλήσεις και δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε και να ολοκληρώσουμε έργα που τρομάζουν ή απορρίπτονται από τους ανταγωνιστές μας.

Δεν είμαστε μια γραμμή παραγωγής λογισμικού, εκτελώντας έργα το ένα πίσω από το άλλο σαν να πρόκειται για βαρετή ρουτίνα. Το κάθε έργο αντιμετωπίζεται ως μοναδική δημιουργία και δίνεται η δέουσα προσοχή.

Με έμφαση στην “εμπειρία χρήστη”, στόχος της ομάδας ανάπτυξης της Creative People είναι η παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού λογισμικού που να συνοδεύεται από φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας.

Διαδικασία

 • Απαιτήσεις Πελάτη

  Οι απαιτήσεις του τελικού χρήστη είναι το σημαντικότερο βήμα. Οι απαιτήσεις του πελάτη προσδιορίζουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στα επακόλουθα βήματα ανάπτυξης του λογισμικού.

 • Αρχιτεκτονική Σχεδίαση και Ανάλυση

  Σχεδίαση όλων των κομματιών του παζλ που θα χρησιμοποιεί το λογισμικό. Σχεδίαση στοιχείων και υποσυστημάτων, μαζί με τις μεταξύ τους σχέσεις.

 • Ανάπτυξη

  Ο “πυρήνας” κάθε διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Η ομάδα ανάπτυξης της Creative People χρησιμοποιεί καινοτομικές τεχνολογίες για τη μεταμόρφωση των απαιτήσεων των πελατών μας σε ένα πλήρως λειτουργικό τελικό προϊόν.

 • Έλεγχος της Λειτουργίας, της Ασφάλειας και της Ποιότητας

  Πριν από την εγκατάσταση, πραγματοποιείται μια φάση ελέγχου όλου του συστήματος ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια. Τυχόν σφάλματα ή ζητήματα ασφαλείας δεν είναι αποδεκτά σε αυτό το στάδιο. Η ποιότητα είναι προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και δεσμευόμαστε ως προς αυτήν τη διαδικασία από το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015.

 • Εγκατάσταση

  Εγκατάσταση και παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη για αξιολόγηση και σχόλια για τις τελικές πινελιές.

 • Συντήρηση

  Η φιλοσοφία μας ως προς τη συντήρηση είναι η προνοητική δράση για την αποτροπή τυχόν προβλημάτων ή ασυμβατοτήτων λογισμικού με ενημερώσεις υλικού ή λογισμικού.