Δημιουργούμε δίκτυα για ανθρώπους.

Προσφέρουμε διαχειριζόμενες υπηρεσίες σε εταιρείες με προνοητική προσέγγιση.
Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση ή/και τη φιλοξενία διακομιστών, ειδικών εφαρμογών και δικτύων για τους πελάτες μας.

Υποστήριξη IT

null
Η Creative People λειτουργεί ως το εσωτερικό σας τμήμα IT, με γρήγορη ανταπόκριση σε προβλήματα, συχνά προτού γίνουν αντιληπτά από εσάς, και δρώντας προνοητικά συντηρώντας διαρκώς την υποδομή σας IT.

Διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε το δίκτυο των πελατών μας σαν να ήταν δικό μας.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή Δικτύου

null
Τα δίκτυα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των επιχειρήσεών μας, καθώς καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εργαζομένων από διάφορα σημεία και χώρες. Καθώς τα δίκτυα αναπτύσσονται, οι δυσκολίες διαρκώς εντείνονται και γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Η αύξηση του αριθμού των χρηστών και η προσθήκη νέων υπηρεσιών καταναλώνει ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του εξαιρετικά σημαντικού εύρους ζώνης και των πόρων IT. Στην Creative People, δημιουργούμε δίκτυα για ανθρώπους, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους και τα πρότυπα ασφαλείας σας.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

VoIP PBX

null
Δημιουργήσαμε το πρώτο εικονικό PBX το 2008 και έκτοτε προσθέτουμε διαρκώς δυνατότητες.

Η Creative People προσφέρει λύσεις για να διασφαλίζει ότι, αφού τεθούν σε λειτουργία τα τηλέφωνα VoIP, θα λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά για να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας στο Cloud

null
Το Cloud Backup έχει σχεδιαστεί για την προστασία διακομιστών, εικονικών διακομιστών και κρίσιμων εφαρμογών από μία κονσόλα που βασίζεται στο cloud.
Η γρήγορη προβολή κατάστασης συστήματος έχει διαμορφωθεί για να δαπανάτε λιγότερο χρόνο στην επιτήρηση και να εστιάζετε περισσότερο στη διαχείριση της επιχείρησής σας. Η τιμολόγηση είναι απλή και προκύπτει βάσει των συσκευών.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Κέντρου Δεδομένων

null
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κέντρου δεδομένων. Από τη σχεδίαση μέχρι την παράδοση και την καθημερινή υποστήριξη.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριζόμενη Φιλοξενία

null
Η διαχειριζόμενη φιλοξενία είναι η υπηρεσία κατά την οποία ο πάροχος φροντίζει για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τις βασικές ενημερώσεις και προσθήκες του ιστότοπου, διατηρώντας τον ενημερωμένο και έτοιμο να σταματήσει τυχόν διαδικτυακή επίθεση. Η Creative People επιτηρεί αδιάλειπτα την εύρυθμη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, ενώ επίσης προβαίνει σε προνοητικές και διορθωτικές ενέργειες.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα