Στην Creative People, δημιουργούμε δίκτυα για ανθρώπους

Υποδομή δικτύου

null
Διασφάλιση της ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών στόχων και των προτύπων ασφαλείας σας με το δίκτυό σας.
Τα δίκτυα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των επιχειρήσεών μας, καθώς καθιστούν δυνατή τη σύνδεση εργαζομένων από διάφορα σημεία και χώρες. Καθώς τα δίκτυα αναπτύσσονται, οι δυσκολίες διαρκώς εντείνονται και γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Η αύξηση του αριθμού των χρηστών και η προσθήκη νέων υπηρεσιών καταναλώνει μεγαλύτερο κομμάτι του εξαιρετικά σημαντικού εύρους ζώνης και των πόρων IT. Στην Creative People, δημιουργούμε δίκτυα για ανθρώπους, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους και τα πρότυπα ασφαλείας σας.

Σχεδίαση, Υλοποίηση, Υποστήριξη

null
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και παρέχουμε υποστήριξη για προηγμένες λύσεις δικτύου που επιτρέπουν στο περιβάλλον IT να ενισχύσει την επιχειρηματική παραγωγικότητα σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας σας.

Συνδυάζοντας hardware, εξειδίκευση και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ανταποκρινόμαστε στις εταιρικές σας ανάγκες με τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ασφαλών δικτύων.

Εφαρμόζουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολύπλοκων δικτυακών υποδομών: από switch και ασύρματες εφαρμογές σε WAN, μαζί με άλλες προηγμένες λύσεις δικτύου για τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον στρατιωτικό τομέα.

Προτιμάμε τη χρήση προϊόντων συστήματος PatchBox ® στις τοποθετήσεις μας.
Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης IT

null
Η μεταφορά του μικρού ή μεγάλου κέντρου δεδομένων σας και των σταθμών εργασίας των χρηστών σε άλλο κτίριο, πόλη ή χώρα δεν είναι μια απλή “μετακόμιση”. Μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε λεπτομέρεια της μετεγκατάστασης της υποδομής IT. Θα φέρουμε εις πέρας τη διαδικασία, ενώ παράλληλα θα φροντίσουμε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων σας, περιορίζοντας τον χρόνο εκτός λειτουργίας.