Η διαφορά μεταξύ επιστήμονα και χομπίστα είναι ότι ο πρώτος καταγράφει αυτά που κάνει

Κλάδοι R&D

Η Creative People συμμετέχει σε ερευνητικά έργα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στους τομείς της ασφάλειας, των μεταφορών, της επιτήρησης συνόρων και της προστασίας κρίσιμων υποδομών.

Κάθε χρόνο στην Creative People, επενδύουμε σχεδόν το 50% του χρόνου μας στην έρευνα και την ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες, πρωτοποριακές μεθοδολογίες και τεχνολογικά εργαλεία αιχμής. Οι λύσεις μας συμμετέχουν σε διαγωνισμούς υποβολής προτάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, είτε απευθείας είτε μέσω κοινοπραξιών είτε ως υπεργολαβία. Οι λύσεις μας υποστηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα hardware και έναν μοναδικό συνδυασμό ισχυρών υποδομών υψηλής διαθεσιμότητας, με κινητήριο δύναμη την εμπειρία μας σε επίπεδο B2B.

Xenios

Έργο Xenios

Στόχος του έργου XENIOS είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι συγχρόνως ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους. Έτσι, συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κινδύνων.
Επιπλέον, το έργο ενισχύει την ασφάλεια και βελτιώνει το τουριστικό προϊόν στους εν λόγω χώρους μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές η οποία θα παρέχει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους επισκέπτες.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα
1316

Acritas

Το ACRITAS είναι μια πλήρως αρθρωτή λύση που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της φορητότητας (κέντρο εντολών και ελέγχου, μίνι UAV), της δυνατότητας μεταφοράς για ταχεία ανάπτυξη στις σχετικές περιοχές, καθώς και της προηγμένης ενοποίησης δεδομένων και εφαρμογών εντολών και ελέγχου.
Η τεκμηρίωση της λύσης πραγματοποιήθηκε σε δύο δοκιμαστικές εφαρμογές (επίγεια και θαλάσσια σύνορα) με την ενεργή συμμετοχή των τελικών χρηστών.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Critiboard

Το Critiboard είναι η πρώτη μας δοκιμή με δεδομένα μεγάλου όγκου, ανάλυση ανθρώπινης συμπεριφοράς, καταμέτρηση και σφυγμομέτρηση απόψεων. Το 2016, παρουσιάσαμε ένα κοινωνικό μέσο με δοκιμαστικό σώμα 250 χρηστών για τη συγκέντρωση απόψεων για διάφορα θέματα.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

UAV

Συμμετέχουμε ως υπεργολάβοι σε έργα R&D, προσφέροντας υπηρεσίες UAV, καθώς και υπηρεσίες σχεδίασης και υλοποίησης μονάδων λογισμικού/υλικού.
Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια εργασίας R&D με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση